Zwrot podatku z Holandii - rozłąkowe

Klienci naszego biura, którzy ubiegają się o zwrot podatku z Holandii często pytają również o rozliczenie rozłąkowe. Oczywiście za naszym pośrednictwem można ze świadczenia rozłąkowego skorzystać. Poniżej napiszemy czym jest świadczenie rozłąkowe i komu przysługuje.

Termin „rozliczenie rozłąkowe” sugeruje, że jest to świadczenie wypłacane przez Państwo z tytułu rekompensaty za pracę z daleka od domu i rodziny. Tymczasem świadczenie rozłąkowe to coś zupełnie innego. Jest to ulga podatkowa, która przysługuje z tytułu wspólnego rozliczenia podatku z partnerem fiskalnym. Czy partnerem fiskalnym może być tylko małżonek? Niekoniecznie.

Kto może być partnerem fiskalnym przy wspólnym rozliczeniu podatku z Holandii?

  • Rodzeństwo pod warunkiem, że są zameldowani pod tym adresem i są współwłaścicielami domu lub mieszkania. Nie modą jednak mieszkać w domu rodziców.

  • Osoby, które zawarły w gminie związek partnerskim pod warunkiem, że posiadają akt notarialny stwierdzający ich wspólne zamieszkanie.

  • Osoby, które posiadają wspólne dziecko

  • Współwłaściciele domu lub mieszkania pod warunkiem, że powyższą nieruchomość jest ich głównym miejscem pobytu

  • Osoby, które są dla siebie beneficjentami świadczeń emerytalnych

Rozliczenie rozłąkowe w Holandii jest korzystne jeśli dochód jednego z partnerów fiskalnych był niski lub zerowy. Zazwyczaj wtedy osiąga się wyższy zwrot podatku niż przy rozliczeniu indywidualnym.

Warunki jakie muszą być spełnione aby ubiegać się o świadczenie rozłąkowe.

O rozliczenie rozłąkowe można się ubiegać do 5 lat wstecz, nawet gdy poprzednie rozliczenia były indywidualne.

Rozliczenie rozłąkowe w Holandii jest korzystne jeśli dochód jednego z partnerów fiskalnych był niski lub zerowy. Zazwyczaj wtedy osiąga się wyższy zwrot podatku niż przy rozliczeniu indywidualnym.

Warunki jakie muszą być spełnione aby ubiegać się o świadczenie rozłąkowe.

  • Osoba ubiegająca się o rozliczenie rozłąkowe musi osiągnąć dochód minimum 10 000 Euro

  • Dochód partnera fiskalnego nie może przekroczyć 6 000 euro

  • 90 procent wspólnego dochodu musi być uzyskane na terenie Holandii

  • Zarówno osoba składająca deklarację, jak i jej partner fiskalny muszą posiadać numer BSN Jeżeli którykolwiek z partnerów nie posiada tego numeru to przed przystąpieniem do rozliczenia musi złożyć wniosek o jego wyrobienie.

O rozliczenie rozłąkowe można się ubiegać do 5 lat wstecz, nawet gdy poprzednie rozliczenia były indywidualne.

Maksymalne kwoty rozłąkowego:

Osoby urodzone przed 1963 rokiem:
2018 r – 2711 €
2019 r – 2477 €
2020 r – 2265 €
Osoby urodzone po roku 1963:
2018 r – 543 €
2019 r – 661 €
2020 r – 755 €

Chcesz rozliczyć swój podatek za pracę za granicą. Zapraszamy do naszego biura w Przeworsku. Przynieś do nas dokumenty dochodowe a otrzymasz bezpłatna kalkulację. Z naszych usług możesz również skorzystać całkowicie online z dowolnego miejsca na świecie.Kliknij poniżej aby zamówić bezpłatną kalkulację i dowiedz się w jakiej wysokości będzie twój zwrot podatku.